Waarom official worden

Een rally evenement is grofweg opgebouwd uit een aantal hoofd componenten:
Deelnemers, Publiek en Officials, kortweg vrijwilligers. Deze laatste groep vormt het soepele samengaan van de eerste twee componenten tijdens een wedstrijd. Ze vormen als het ware de voegen in het metselwerk. Zonder hen werkt het samenspel tussen rijders, materiaal en het publiek niet, dat voor een buitenstaander het gezicht van een rally wedstrijd bepaalt.

Wat doen deze officials nu eigenlijk?

De activiteiten bestaan o.a. uit:
• bemannen van één van de controle posten tijdens het evenement;
• het toezien op het juist naleven van de spelregels tijdens de wedstrijd door de equipes;
• ingrijpen als een equipe in - al dan niet ernstige - problemen dreigt te komen. Dit gaat zelfs zover, dat een official zelf een, zeker berekend, risico durft te lopen om deelnemers uit hun benarde positie te halen;
• het toezien of de leden van servicebemanning en andere ondersteuners zich aan afspraken houden, met name verkeersgedrag en milieuhandhaving.

Wat moet een official kunnen?

Zijn/haar hart moet helemaal bij de autosport liggen, je kunt ze er zelfs ‘s-nachts wakker voor maken. Toch vindt de echte official het kijken naar voorbijflitsende rally auto’s minder belangrijk tijdens zijn functie dan de veiligheid van publiek, rijders en vooral zichzelf. Hij/zij moet situaties voortijdig herkennen en ingrijpen, voordat ze escaleren tot gevaar en mogelijk een voortijdig einde van de klassementsproef of wedstrijd. Hij moet in kritische situaties bliksemsnel handelen en overzicht houden. Het begrip in paniek raken kent hij niet. Indien zich een incident voordoet, waarbij een deelnemende wagen naast de baan raakt zorgt hij of zij voor:
• het op afstand houden van publiek, het waarschuwen van opvolgende deelnemers.
• het inseinen van hulp via een melding aan de proevenchef.
• het zonodig verlenen van eerste hulp tot er medische assistentie gearriveerd is.

Om dit mogelijk te maken worden trainingen en opleidingen verzorgd aangaande proefopbouw, reglementkennis, EHBO zaken, brandbestrijding en publieksbeheersing. Deze worden deels door officialclubs onderling verzorgd of i.s.m. rallyorganisatoren. Nadat de opleiding voltooid is wordt door de KNAF een examen afgenomen en een licentie verstrekt. (www.knaf.nl)

Wil jij dit ook?

Ben jij de persoon die het leuk vindt om de rallysport van dichtbij mee te maken en er niet voor terugschrikt daarbij een verantwoordelijke taak op zich te nemen, laat het ons weten en meld je aan, want hulp kunnen wij altijd gebruiken!

Namens de Stichting Auto Sportief zien we graag je aanvraag tegemoet.